Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

FALEMNDERIM

Kryesia e Rrjetit të Organizatave të Kulturës në Prizren sot e morri lajmin që SHKA "Agimi" ka vendosur të largohet nga rrjeti, meqenëse "synon të shkoj drejt profesionalizmit dhe e sheh si pengesë pjesëmarrjen e mëtejme në rrjet."

 

Duke e respektuar vendimin e kryesisë së SHKA "Agimi", ne i falemnderohemi organizatës për pjesëmarrjen e deritanishme në rrjet dhe i urojmë suksese në profesionalizimin e tyre.

 

Anëtarësia në RrOK është e vullnetit të lirë të secilës organizatë kulturore që vepron në Komunë të Prizrenit dhe synon të bashkëpunojë me organizatat dhe akterët tjerë lokal drejt përmirësimit të mjedisit kulturor dhe zhvillimit socio-ekonomik të Prizrenit.

 


Me respekt,
Kryesia e Rrjetit të Organizatave të Kulturës