Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

Akademia për Trajnim dhe Asistencë Teknike – ATTA

Akademia për Trajnim dhe Asistencë Teknike është themeluar me qëllim për të fuqizuar shoqërinë civile kosovare për të ndërtuar dhe fuqizuar kapacitetet e tyre. Fushat e ndërhyrjes janë ngritja e kapaciteteve, zhvillimi i komunitetit, integrimi evropian, harmonizimi i politikave kosovare me ato të BE-së, dhe projektimi i politikave publike dhe të kulturës.

Kontaktet:
www.atta-ks.org, office@atta-ks.org
Qazim Berisha Nr. 43 - Prizren