Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

Forumi i Trashëgimisë Kulturore të Prizrenit

Me qëllim të bashkërenditjes së veprimtarive të përgjithshme rreth trashëgimisë kulturore organizata të kulturës në Prizren themeluan Forumin e Trashëgimisë Kulturore të Prizrenit. Qëllimi kryesor i këtij forumi është të mundësojë shkëmbimin e informatave në mes të të gjithë akterëve relevant, me qëllim të kontribuimit për një bashkërenditje më të mirë të veprimeve të mëtjeshme në fushën e trashëgimisë kulturore në qytetin e Prizrenit. Një parim themelor i Forumit të Trashëgimisë Kulturore është të jetë i hapur për të gjithë të intersuarit. Forumi ka udhëhequr diskutime të rëndësishme rreth proceseve të ndieshme të trashëgimisë kulturore, ku bën pjesë edhe Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit.

Kontaktet:
forumitk@gmail.com,
+37744250818,
Ismet J Kumanova Nr. 31 – Prizren