Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

Leo’s Art Organisation

“Leo’s Art Organisation” është themeluar si organizatë jo-qeveritare për organizime të ndryshme kulturore. Organizata synon arritjen e këtyre qëllimeve: të kontribuojë në fushën e artit perms organizimeve të ndryshe, t’i rrisë investimet në fushën e artit, t’i edukojë dhe t’u ofrojë mundësi artistëve vendor dhe ndërkombëtar ta kultivojnë artin e tyre në të mire të zhvillimit ekonomik dhe të artit në rajon. Njëri nga projektet kryesore të organizatës është Festivali i Skulpturës “Sculp Fest”, i cili është festivali i pare ndërkombëtar i skulpturës jo vetëm në Kosovë, por në tërë rajonin e Ballkanit.

Kontaktet:

www.sculpfest.com, info@sculpfest.com,
+38649599581