Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

Projektet

Pakot turistike

Një nga sfidat kryesore të sektorit të turizmit në Prizren është mungesa e materialeve (referencave) dhe ofertave konkrete për të tërhequr turistët. Edhe pse me potencial të madh të trashëgimisë kulturore dhe jetë tërheqëse kulturore, Prizrenit ende i mungojnë referencat e shkruara dhe të promovuara të turizmit. Në mesin e shumë referencave për tërheqje turistësh bëjnë pjesë edhe pakot turistike (me fokus në trashëgiminë kulturore) dhe vizitat e organizuara me ciceronë për të njohur kulturën e vendit. Përpilimi i një numri të caktuar paketash turistike, të cilat do të promovohen edhe virtualisht – dhe të cilat do të shoqërohen me ecje informative (me ciceron), do të krijojnë një ofertë konkrete për turistët që vijnë në Prizren.më shumë
previous

4-1 Nga 4

next