Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

Donatorët dhe Partnerët

Donator aktual i Rrjetit të Organizatave të Kulturës është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. RrOK ka themeluar një bashkëpunim strategjik edhe me Komunën e Prizrenit, respektivisht Drejtorinë për Zhvillim dhe Turizëm.

Partner strategjik i RrOK-ut në procesin e hartimit të politikave kulturore në nivel lokal dhe qendror është Rrjeti i Organizatave të Pavarura të Kulturës në Kosovë – Forumi Kulturor.